Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"
Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"
Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"

Новини

ПРОЕКТУВАННЯ ДИФРАКЦ…

Book Cover: ПРОЕКТУВАННЯ ДИФРАКЦ...

Проектування дифракційних оптичних елементів і систем [Текст] : підруч. / В. Г. Колобродов, Г. С. Тимчик. - К.: НТУУ «КПІ», 2013. - 196 с.

Викладено фізичні основи дифракційної оптики, методи проектування дифракційних оптичних елементів у наближенні геометричної оптики та скалярної теорії дифракції. Показано технології виготовлення дифракційних оптичних елементів і наведено приклади їх застосування в офтальмології, вимірювальних системах та інших пристроях. Розглянуто операторний метод аналізу когерентних оптичних систем. Для практичного засвоєння матеріалу значну увагу приділено розв’язанню прикладів, що виникають під час дослідження перетворення електромагнітного поля в оптичних системах.Для магістрів напряму підготовки «Оптотехніка» спеціальностей «Фотоніка та оптоінформатика», «Оптико-електронне приладобудування», «Лазерна та огітоеле- ктронна техніка». Може бути корисний розробникам оптичних систем різного призначення.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського