ПРИКЛАДНА ДИФРАКЦІЙНА… | Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Новини

ПРИКЛАДНА ДИФРАКЦІЙНА…

Book Cover: ПРИКЛАДНА ДИФРАКЦІЙНА...

Прикладна дифракційна оптика: Підручник / В.Г. Колобродов,Г.С. Тимчик. – К.: НТУУ „КПІ”, 2014. – 312 с.-300 пр

Викладено теоретичні і практичні основи проектування оптичних систем на основі скалярної теорії дифракції. Використано теорію дифракції Кірхгофа для аналізу когерентних і некогерентних систем, проектування дифракційних оптичних елементів, в тому числі офтальмологічної оптики, і спектроаналізаторів двовимірних сигналів. Для практичного засвоєння матеріалу значну увагу приділено розв’язанню прикладів розрахунку параметрів світлового поля, яке формується оптичними елементами і системами.Для магістрів за напрямом оптотехніка за спеціальностями оптичні прилади і системи, фотоніка та оптоінформатика, лазерна та оптоелектронна техніка. Може бути корисним розробникам оптичних систем різного призначення.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського