Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Новини

ПОЛЬОВІ СТРУКТУРИ…

Book Cover: ПОЛЬОВІ СТРУКТУРИ...

Польові структури біотехнічних систем монографія / Г. С. Тимчик, В. І. Скицюк, Т. Р. Клочко. - К. : НТУУ «КПІ», 2013. - 384 с. - Бібліогр.: с. 373 

Обґрунтовано загальну концепцію побудови інтегрованих систем та загальну концепцію побудови модулів зі зворотним зв’язком у оптичних, магнітних, електромагнітних лікувально-діагностичних системах. Розглянуто засади та закономірності полів об’єктів, зокрема в разі застосування ЕМВ у широкому спектральному діапазоні для створення основних засад утворення зони присутності об’єктів та обгрунтування нового підходу дослідження взаємодії біологічних та технічних об’єктів. Досліджено моделювання зміни біологічних процесів у масі об’єкта під дією електромагнітного поля, математично обгрунтовано електрофізичну модель людини та її польових структур та реакції на зовнішні подразники, а також створено аналітичні моделі електромагнітного поля у зонах повного та уявного контакту біологічних і технічних об’єктів у біотехнічній системі.Для наукових та інженерно-технічних працівників, студентів старших курсів вищих навчальних закладів технічного та інженерно-медичного напряму.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського