Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Новини

ОПТИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ…

Book Cover: ОПТИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ...

Тимчик Г.С., Скицюк В.І., Клочко Т.Р. Оптичні вимірювання у механічній обробці деталей [Текст]: Монографія. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. - 332 с., іл.

Розглянуто теоретичні засади застосування оптичного випромінювання при виготовленні надточних деталей механічною обробкою. Розглянуто проблеми створення та основні схеми контрольно-вимірювальних оптичних та електронних модулів у технології механічної обробки матеріалів. Наведено авторські дослідження з питань створення нових лазерних гібридних приладів і систем контролю та діагностики плинного стану технологічного процесу механічної обробки матеріалів. Розраховано на зацікавленість наукових та інженерно-технічних працівників, студентів старших курсів вищих навчальних закладів відповідно технічного, технологічного напряму. Може бути застосовано як навчальний посібник для студентів з фаху «Технологія приладобудування», «Оптичні приладита системи».

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського