Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"
Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"
Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"

Новини

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ…

Book Cover: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ...
Part of the Н series:

Наукові дослідження в галузі вимірювання механічних величин. Інформаційно-комп'ютерні системи та технології: Підручник. - Житомир: ЖДТУ, 2011. - 876 с

У підручнику викладено основні фундаментальні теоретичні положення з питань теорії інформації, перетворюючих, відлікових, та реєструючих пристроїв приладів, наведено методику та приклади розрахунків цих пристроїв, відповідні навчальні програми для цифрових ЕОМ. Досліджено можливості практичного застосування і нові напрямки у галузі розробки і удосконалення перетворюючих, відлікових та реєструючих пристроїв приладів. Розглянуто основні напрямки застосування сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій для формування, реєстрації та обробки двовимірної інформації про механічні величини. Підручник призначений для магістрантів, студентів приладобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для фахівців науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій приладобудівного профілю.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського