НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ | Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Новини

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Book Cover: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Part of the Н series:

Безвесільна О.М., Тимчик Г.С.  Наукові дослідження в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій: Підручник. – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 592 с.: іл.  ISBN 978-617-7288-92-2

         У підручнику викладено основні фундаментальні теоретичні положення з питань мехатронних інформаційно-вимірювальних систем (ІВС); вимірювальних перетворювачів, керуючих пристроїв, сучасних апаратних та програмних засобів в мехатронних ІВС, сучасних методів керування мехатронними ІВС, цифрових відео зображень в мехатронних ІВС.
Розглянуто основні напрямки застосування сучасних мехатронних ІВС.
Підручник призначено для магістрантів, студентів спеціальностей з приладобудування і автоматизації вищих навчальних закладів, а також для фахівців науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій приладобудівного профілю.

 

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського