Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"
Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"
Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"

Новини

МІКРОСКОПІЯ…

Book Cover: МІКРОСКОПІЯ...
Part of the М series:

Мікроскопія в нанотехнологіях [Текст]: / В.С. Антонюк, Г.С. Тимчик, О.В. Верцанова [та ін.] //– К. : НТТУ «КПІ», 2014. – 258 с. : іл.– 157. Бібліогр. : С.245-258.

Систематизовано матеріали з використання мікроскопії в нанотехнологіях. Наведено основні відомості про засоби інструментальної мікроскопії від оптичної до найбільш сучасної – зондової. Розглянуто перспективи розвитку методів та засобів мікроскопії в прикладних додатках наноінженерії. Наводиться сучасне програмне забезпечення для отримання та обробки результатів мікроскопічних досліджень, а також методологія вимірювань за допомогою мікроскопічної техніки, що розглядає основні методики дослідження мікрорельєфу, поверхневих фізико-механічних та техніко-експлуатаційних властивостей матеріалів та нанометричних структур на таких поверхнях, а також їхні оптичні, електричні та феромагнітні властивостіДля студентів, магістрів та аспірантів вищих технічних навчальних закладів України, що спеціалізуються за напрямком підготовки «Приладобудування», а також може бути корисною викладачам вищих навчальних закладів, науковим співробітникам та фахівцям у сфері оптичного приладобудування та мікроскопічного дослідження поверхонь функціональних матеріалів та нанорозмірних структур

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського