Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"
Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"
Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"

Новини

МЕТОДОЛОГІЯ…

Book Cover: МЕТОДОЛОГІЯ...
Part of the М series:

Методологія наукових досліджень: [навч. посіб.] / В. С. Антонюк, Л. Г. Полонський, В. І. Аверченков, Ю. А. Малахов. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. – 274 с.

Висвітлені теоретичні засади методології наукової творчості, методи наукового пізнання та інформаційного пошуку при проведенні наукового дослідження. Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, питання технології виконання наукового дослідження студентами і молодими науковцями, а також висвітлено питання щодо підготовки та написання атестаційної магістерської роботи, а також вимоги й основні правила їх написання та захисту. Відмічено особливості дисертаційного дослідження та дано рекомендації з організації праці молодих учених. Розкрита методика написання, оформлення й захисту дисертацій на здобуття освітньо-наукових ступенів доктора філософії та доктора наук..Навчальний посібник призначається для студентів-магістрантів, аспірантів, докторантів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться основами методології наукових досліджень.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського