Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"
Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"
Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"

Новини

ДИФРАКЦІЙНА ТЕОРІЯ…

Book Cover: ДИФРАКЦІЙНА ТЕОРІЯ...
Part of the Д series:

Дифракційна теорія оптичних систем: Підручник /В.Г. Колобродов, Г.С. Тимчик. - К.: НТУУ "КПІ", 2011. - 140с.

Викладено теоретичні основи дифракційного аналізу когерентних і некогерентних оптичних систем обробки інформації. Подано на основі рівнянь Максвела властивості оптичного випромінювання, основи скалярної теорії дифракції, дифракційний аналіз оптичних систем і просторово-частотний аналіз дифракційно обмежених оптичних систем. Практичне застосування скалярної теорії дифракції знайшло відображення в представлених методах розрахунку параметрів світлового поля, яке формує когерентна або некогерентна система. Для практичного засвоєння матеріалу значну увагу приділено розв'язанню прикладів, що виникають при дослідженні перетворення електромагнітного поля в оптичних системах.Для магістрів за напрямом оптотехніка за спеціальностями оптичні прилади і системи, фотоніка, лазерна та оптоелектронна техніка. Може бути корисним розробникам оптичних систем різного призначення.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського