Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"
Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"
Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"

Новини

АВТОМАТИЗОВАНИЙ…

Book Cover: АВТОМАТИЗОВАНИЙ...

Автоматизований електропривод : підручник. / О.М. Безвесільна, І.В. Коробійчук,Г.С. Тимчик. - Житомир : ЖДТУ, 2015.-452 с.

Викладена теорія і практика сучасних систем автоматизованого керування електроприводами - від релейно-контакторних до цифрових систем керування електроприводами. Розглянуті системи керування з різними типами двигунів: асинхронними, синхронними, постійного струму, кроковими і вентильними. Викладені питання застосування електроприводів в системах автоматизації технологічних процесів. Підручник призначений для студентів галузей знань приладобудування, автоматика та управління вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для аспірантів, педагогічних працівників та науковців, практичних фахівців.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського